SLAVNOSTI JIHU

Úschovna kol

Úschovna kol v areálu s dohledem – všeobecné
podmínky, Slavnosti Jihu 2023

Organizátor poskytuje návštěvníkům možnost úschovy jízdního kola v areálu akce
“Slavnosti Jihu 2023”.


Úschovna je provozována za níže uvedených podmínek a pravidel, které jsou návštěvníci,
využívající úschovnu, povinni dodržovat a respektovat:


Provozní doba úschovny:
sobota 17.6. 9:30 – 23:15
neděle 18.6. 9:30 – 21:15


Úschovna má kapacitu 54 ks jízdních kol. Nad tuto kapacitu není možno další kola v
úschovně uschovat a přijímat. O faktické kapacitě rozhoduje obsluha úschovny a
pověřený pracovník služby Security.


Návštěvník dává do úschovny kolo na vlastní odpovědnost a vlastní nebezpečí.
Organizátor akce “Slavnosti Jihu 2023” ani obsluha úschovny nenesou žádnou
odpovědnost za případnou ztrátu, poškození či jiné znehodnocení jízdního kola.


Úschova kola do úschovny je možná pouze s vlastním zámkem na kolo a jízdní kolo
bude do úschovy přijato pouze zamknuté jeho majitelem. Kola bez uzamknutí není
možné do úschovy přijmout.


Pro zvýšení bezpečnosti během úschovy bude kolo během procesu přijetí do
úschovy označeno identifikační páskou, která obsahuje identifikační číslo. Stejnou
identifikační pásku se stejným identifikačním číslem obdrží na své zápěstí také
majitel kola.


Kolo bude vydáno z úschovy pouze tomu majiteli, který se prokáže neporušenou
identifikační páskou na zápěstí a ta bude identická jako identifikační páska umístěná
na jízdním kole.


V případě, že bude identifikační páska účastníka jakkoliv poškozená, nebo utržená,
není možné kolo návštěvníkovi vydat z úschovy. V takovém případě bude možné
vydat kolo zpět z úschovy až na konci dne po skončení programu a to pouze oproti
předložení osobního dokladu.


Úschova kola je zdarma, kolo je možno do úschovy přijmout opakovaně.


Pověřená obsluha / pracovník služby Security má právo odmítnout přijetí kola do
úschovy a to i bez udání důvodu.


Za pořadatele, Mgr. Petr Juříček
V Ostravě, dne 22. 10. 2022

Slavnosti jihu

Místo akce

Bývalý fotbalový areál NH Ostrava, ul. Svazácká, 700 30, Ostrava-Jih (vedle Vodního areálu Jih)
Odkaz na Google mapy ZDE.

Pořadatel

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Facebook
Instagram