Účinkující

Městská policie ostrava

Městská policie Ostrava

Co uvidíte a zažijete na slavnostech

Kynologie
Strážníci předvedou ukázku základní poslušnosti a ovladatelnosti služebních psů, obranu strážníka služebním psem při fyzickém útoku pachatel a ukázku zajištění bezpečnosti strážníka psem u prohlídky pachatele trestného činu.

Hipologie – bourání barelů
Tato výcviková metoda nám umožňuje nasimulovat najetí a následné projetí pevné překážky. Koně si tak daleko snáze navyknou na těsnou blízkost davu.

Hipologie – skákání přes hořící překážku
Při tomto tréninku dochází k odbourávání přirozeného strachu koně z ohně. Tento cvik tak opět klade důraz na jeho poslušnost. Kůň musí jezdci plně důvěřovat!

Městská policie Ostrava

Skupina hipologie
Aktuálně ve službách Městské policie Ostrava působí dvanáct starokladrubských koní. Tito koně, procházejí speciálním policejním výcvikem. Musí být připraveni na řadu rušivých vlivů. Z rovnováhy je nesmí vyvést křik, oheň, střelba. Součástí výcviku je i překonávání nejrůznějších překážek, se kterými se mohou v praxi setkat, jako je například chůze po řadě povrchů, schodech apod.

Policejní koně jsou nenahraditelným pomocníkem při zajištění bezpečnosti zejména při sportovních, kulturních a společenských akcích, u kterých hrozí riziko narušení veřejného pořádku. Běžnou službu pak vykonávají v místech těžce dostupných pro motorizované i pěší hlídky. Potkat je tak můžete v odlehlých částech města, lesoparcích, chatových a zahrádkářských oblastech.

Služební koně jsou rovněž využívány při akcích slavnostního charakteru a také při prezentačních akcích městské policie nebo města Ostravy.

Skupina kynologie
Služební pes je u Městské policie Ostrava využíván pro hlídkovou službu a je nenahraditelným pomocníkem strážníků zejména v situacích, kdy dochází k závažnému narušení veřejného pořádku. Aktuálně u Městské policie Ostrava slouží 7 psů plemene německý ovčák a 3 psů plemene belgických ovčák.

Výcvik služebních psů je prováděn formou modelových situací, které jsou připraveny tak, aby se co nejvíce přiblížily reálným rizikům, která mohou nastat při výkonu služby. Na služebního psa jsou kladeny vysoké požadavky. Pes zařazený do výkonu služby musí být nebojácný, tvrdý, sebevědomý, a přitom maximálně ovladatelný. Pes může být zařazen do služby ve věku 14 měsíců až po absolvování zkoušek a získání atestu
před komisí Policie České republiky. Atest pro hlídkového psa má udělen na dva roky.

www.mpostrava.cz
https://www.facebook.com/mestskapolicieostrava
@MpOstrava / Twitter

Slavnosti jihu

Místo akce

Bývalý fotbalový areál NH Ostrava, ul. Svazácká, 700 30, Ostrava-Jih (vedle Vodního areálu Jih)
Odkaz na Google mapy ZDE.

Pořadatel

Úřad městského obvodu Ostrava-Jih,
Horní 791/3
700 30 Ostrava-Hrabůvka

Facebook
Instagram